Tự học tiếng trung

Học tiếng trung qua phim: em chưa 18, người phán xử

Phần 1 – Video Học tiếng trung qua phim “người phán xử” Phần 2 – Ảnh Học tiếng trung qua phim “EM CHƯA 18” Học tiếng trung qua phim “NGƯỜI PHÁN XỬ”  

Mục lục các bài học nhanh 1500 chữ hán qua câu chuyện

Phần I – Video Nhớ nhanh 1500 chữ hán qua câu chuyện bài 1 +2 Nhớ nhanh 1500 chữ hán qua câu chuyện bài 5  Phần II – Ảnh Nhớ nhanh 1500 chữ hán qua câu chuyện bài

Học tiếng Trung qua video : Cụm từ với chữ 不

   

Học tiếng Trung qua video : Những điều Phật dạy

Học tiếng Trung qua video : Thói quen xấu

 

Học tiếng Trung qua video : Lượng từ ca

 

Học tiếng Trung qua video : 6 cách đặt câu hỏi

叫医生Jiào yīshēng Gọi bác sĩ

叫医生Jiào yīshēng Gọi bác sĩ 请给我找个大夫/医生qǐng gěi wǒ zhǎo gè dàfū/yīshēng Vui lòng tìm hộ tôi một bác sĩ 大夫/医生几点到几点看病?dàfū/yīshēng jǐ diǎn dào jǐ diǎn kànbìng? Bác sĩ khám bệnh từ mấy giờ đến mấy giờ ?

预定Yùdìng Đặt vé

  预定Yùdìng Đặt vé 前排的座儿/在前面的。。。个人桌子qián pái de zuò er/zài qiánmiàn de… Gèrén zhuōzi Hàng ghế phía trước/ ở bàn… người phía trước 中间的座儿/中间的桌子zhōngjiān de zuò er/zhōngjiān de zhuōzi Chỗ ngồi ở giữa/ bàn ở giữa 后面的坐儿/后面的桌子hòumiàn de

文化表演Wénhuà biǎoyǎn Biểu diễn văn hóa

文化表演Wénhuà biǎoyǎn Biểu diễn văn hóa 我想看京剧wǒ xiǎng kàn jīngjù Tôi muốn xem kinh kịch 地方戏dìfāngxì Kịch địa phương 武术表演wǔshù biǎoyǎn Biểu diễn địa phương 民间舞蹈mínjiān wǔdǎo Múa dân gian 国乐演奏mínjiān wǔdǎo Hòa nhạc Trung Quốc 杂技表演zájì