tiếng trung cơ bản

Học tiếng trung cấp tốc

Học ngoại ngữ nói chung và học tiếng trung nói riêng sẽ tốn khá nhiều thời gian của bạn nếu bạn không kiên trì và nỗ lực cũng như có một phương pháp học tập đúng đắn.

Giới thiệu mình với người khác trong tiếng trung

Giới thiệu mình với người khác trong tiếng trung 2.介绍他人 Giới thiệu người khác 必备用语 Từ ngữ và mẫu câu chính 我来介绍一下 wǒ lái jièshào yīxià Để tôi giới thiệu… 这是…… zhè shì… Đây là…. 他/她是…… tā/

Giới thiệu bản thân trong tiếng trung

Giới thiệu bản thân trong tiếng trung 第二课:介绍 Bài 2: giới thiệu 1。自我介绍 Tôi tự giới thiệu 必备用语 Từ ngữ và mẫu câu chính 你叫什么名字? nǐ jiào shénme míngzi Tên bạn là gì? 我叫……。 wǒ jiào….. Tôi

Vài gợi ý học tiếng trung hiệu quả

Vài gợi ý học tiếng trung hiệu quả của học tiếng trung .com giúp bạn có con đường rõ ràng cho việc học tiếng trung bây giờ. Chúng tôi  là người am tường tiếng trung. Tuy nhiên
DMCA.com Protection Status