Một số cặp từ trái nghĩa,phản nghĩa trong tiếng Trung

Từ trái nghĩa,phản nghĩa trong tiếng Trung là những từ dùng để diễn tả các sự vật mang ý nghĩa trái đối lập,đối kháng nhau.Dưới đây là một số cặp từ trái nghĩa,phản nghĩa trong tiếng Trung.

Tại sao phòng tân hôn của người Trung Quốc lại có quả?

Vì sao phòng tân hôn của người Trung Quốc lại có quả Táo tàu, hạt sen va quả nhãn ? Trong đám cưới của người Trung Quốc, bố mẹ chú rể thường chuẩn bị trong phòng tân

Cách cài đặt font chữ tiếng trung

Muốn gõ tiếng Trung, ta làm như sau: Trên WINDOWS 2000 1- Vào Start, Control Panel, Regional Options: General: Chọn Chinese. 2- Cũng trong phần Regional Options, chọn tab: Input Locales: (ta có thể vào thẳng phần

Tổng hợp thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành Thương Mại

Dịch và học thuật ngữ tiếng Trung (tiếng Hoa) thương mại thật không đơn giản. Học tiếng trung tốt nhất Hà nội xin cung cấp từ vựng chuyên ngành thương mại giúp bạn dịch chuẩn nhất dưới

Học ngữ pháp tiếng trung bằng video

Học ngữ pháp tiếng trung bằng video

ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG ĐỈNH CAO BẰNG TIẾNG TRUNG

ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG ĐỈNH CAO BẰNG TIẾNG TRUNG PHẠM DƯƠNG CHÂU – TIENGTRUNG.VN 合同谈判 Hétóng tánpàn Đàm phán về hợp đồng 我们希望下一交谈判将是签订合同前的最后一轮谈判。 Wǒmen xīwàng xià yì jiāo tánpàn jiāng shì qiāndìng hétóng qián de zuìhòu yì

Học tiếng trung qua lá “Thư gửi thầy giáo của con trai” của tổng thống Abraham Lincoln

Học tiếng trung qua lá “Thư gửi thầy giáo của con trai” của tổng thống  Abraham Lincoln. Đây là một lá thư được viết bởi Abraham Lincoln với Hiệu trưởng của một trường học mà trong đó

Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành Kế toán

  Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành kế toán Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành kế toán Dịch tiếng trung ra tiếng Việt accounting 会计、会计学 financial transactions 金融交易 inancial statements 财务报表 public accountant 公共会计师、会计师 certified public accountant

Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành Thương mại quốc tế

Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành thương mại quốc tế Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành thương mại quốc tế Dịch tiếng trung ra tiếng Việt ad valorem tariff 从价关税balance of payment 国际收支balance – of – payments

Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành Quảng cáo

  Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành Quảng cáo Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành Quảng cáo Dịch tiếng trung ra tiếng Việt Advertising Standards Authority 广告标准局 art design 艺术设计 brochure 小册子 clarity and simplicity 简单明了 commercial
Cung cấp dịch vụ SEO bởi HappySky