chữ Trung Quốc

Học nhớ chữ Hán thật lâu

Có một cách giúp cho nhớ chữ Hán thật lâu là dùng thơ văn, tượng hình, logic học để học nhớ chữ Hán, ngặt nỗi là ví dụ hoặc bài viết tổng hợp chưa nhiều. Hiện tại

Nhớ cách viết chữ Trung Quốc như thế nào?

Chữ Trung Quốc phức tạp, viết sai một nét là thành nghĩa khác. Thế nên người ta mới nói “chữ tác đánh thành chữ tộ” là như vậy. Rất nhiều bạn khi lần đầu tiên tiếp xúc với

Viết tiếng Trung đẹp có khó?

Trong bốn cửa ải học tiếng Trung Quốc là nghe, nói, đọc, viết, thì viết là cửa ải khó qua nhất.Học viết tiếng Trung đẹp có khó? Tiếng Trung là một ngoại ngữ nên các phương pháp học
DMCA.com Protection Status