Nói tôi đói bụng bằng tiếng trung

Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn chia tôi phân nửa , đây chính là TÌNH BẠN .
Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn nhường hết cho tôi , đây chính là TÌNH YÊU .
Tôi đói bụng , bạn đem cái bánh giấu đi ,rồi bạn nói bạn cũng đói ,đây chính là XÃ HỘI .
我肚子饿,你有一个饼,你分给我一半,这就是友情。我肚子饿,你有一个饼,你全让给我,这就是爱情。我肚子饿,你把饼藏起来,然后说自己也饿,这就是社会。
Wǒ dù zǐ è,nǐ yǒu yí gè bǐng ,nǐ fēn gěi wǒ yí bàn,zhè jìu shì yǒu qíng 。Wǒ dù zǐ è ,nǐ yǒu yí gè bǐng ,nǐ quán ràng gěi wǒ ,zhè jìu shì ài qíng 。Wǒ dù zǐ è ,nǐ bǎ bǐng cáng qǐ lái ,rán hòu shuō zì jǐ yě è ,zhè jìu shì shè huì 。

gia sư luyện thi đại học tại hà nội của sinh viên ngoại thương. cung cấp gia sư giỏi  là gia sư tiểu học và gia sư tiếng trung và gia sư tiếng nhật hoặc gia sư tiếng anh