tiếng trung giao tiếp

Giới thiệu mình với người khác trong tiếng trung

Giới thiệu mình với người khác trong tiếng trung 2.介绍他人 Giới thiệu người khác 必备用语 Từ ngữ và mẫu câu chính 我来介绍一下 wǒ lái jièshào yīxià Để tôi giới thiệu… 这是…… zhè shì… Đây là…. 他/她是…… tā/

Học tiếng trung như một ngoại ngữ thứ hai

Học tiếng trung như một ngoại ngữ thứ hai bạn cần lưu ý . Nhất là học tiếng trung quốc. Bạn phải cực kỳ chăm chỉ vì tiếng trung là một ngoại ngữ tượng hình 1, Khó
gia sư luyện thi đại học tại hà nội của sinh viên ngoại thương. cung cấp gia sư giỏi  là gia sư tiểu học và gia sư tiếng trung và gia sư tiếng nhật hoặc gia sư tiếng anh