tiếng trung chuyên ngành

Thuật ngữ tiếng trung dành cho dân kế toán

Ngành kế toán là ngành phổ biến bởi mỗi công ty đều có ít nhất 1 kế toán viên. Việc làm ăn với các công ty trung quốc ngày càng nhiều đòi hỏi việc biết một số

Từ vựng tiếng trung cho ngành thương mại

Hôm nay, học tiếng trung .com xin giới thiệu với các bạn một số từ vựng tiếng trung chuyên ngành thương mại để giúp các bạn học ngành kinh tế có thể ứng dụng khi đi làm
gia sư luyện thi đại học tại hà nội của sinh viên ngoại thương. cung cấp gia sư giỏi  là gia sư tiểu học và gia sư tiếng trung và gia sư tiếng nhật hoặc gia sư tiếng anh