Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm

Muốn dịch tiếng trung giỏi, bạn phải trang bị cho mình vốn từ vựng tiếng trung phong phú. Học tiếng trung bài: Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành bảo hiểm

Thuật ngữ tiếng trung chuyên ngành bảo hiểm Dịch  tiếng Trung ra tiếng Việt
abnormal liver function 肝功能不正常
abusing alcohol 滥用酒精
accident insurance 意外保险
actuary 保险精算师
additional blood test 附加血检报告
additonal insurance 附加保险
affordable policy 费用适度的保险单
alcohol abuse 滥用酒精
alcohol marker 酒精含量
alcoholic 酗酒者
alcoholism 酒精中毒
attending physician’s statement 主治医师的报告
beneficiary 受益人
blood sample 血样
cash payment policy 用现金支付的保险单
chronic inflammation 慢性炎症
claim settlement 理赔
claims department 理赔部
claims rejected 拒赔
clean driving record 清白的驾驶记录
insurable risk 可保风险
insurance application 保险申请
insurance claim 保险索赔
insurance cover 保险范围
insurance indemnity 保险赔偿金
insurance underwriter 保险商
insurant 受保人
insured interest 投保利益
insured risk 受保风险
insured sum 保险总值
insured value clause 保值条款
insured value 保险价值
liability insurance 责任保险
life expectancy 估计寿命
life insurance for group 团体人寿保险
life insurance 人寿保险
loyal subscriber 忠实客户
medical benefit 医疗福利
medical history 病史
medical insurance 医疗保险
moderate drinker 中度饮酒者
motor vehicle record 汽车驾驶记录
nibble around the edges 对微醉持谨慎态度
compulsory insurance 强制保险
contingency 意外事故
cost of medical insurance 医疗保险费
death claim 死亡索赔
driving under the influence 酒后驾驶
driving while intoxicated 酿酒驾驶
edges 微醉状态
elevated liver enzymes 肝酵素升高
face amount of the policy 保险单的面额
health certificate 健康证明书
health facilities 保健设施
health insurance 健康保险
heavy drinking 大量饮酒
hepatitis C 丙肝
higher base permiums 基点偏高的保险金
indemnitee 接受赔偿的人
indemnitor 赔偿人
indemnity clause 赔偿条款
indemnity liability 赔偿责任
insurable interest 可保利益
nonmedical underwriting 非医药保险业
nonspecific liver problems 普通肝炎
permanent insurance 永久保险
person’s health 人体健康
physical toll 身体伤害
pinpoint the problem 查明问题
pooling concept 共同分担的概念
premature death 过早死亡
premium rate 保险费率
premiums 保险金
principle of indemnity 补偿原则
proactive to get the premiums lowered 事先采取措施降低保险金
probability of death 死亡概率
red flag 危险信号
risk analysis 风险分析
risk management 风险管理
risk-pooling plan 集中风险的方案
sickness insurance 疾病保险
take out the insurance 购买保险
underwriting 保险业
untimely death 过早的死亡
whole life insurance 终身人寿保险
chức năng gan bất thường chức năng gan bất thường
lạm dụng rượu nghiện rượu
bảo hiểm tai nạn bảo hiểm tai nạn
chuyên gia tính toán chuyên viên thống kê
Báo cáo xét nghiệm máu thêm xét nghiệm máu
additonal lái bảo hiểm
chính sách giá cả phải chăng chi phí bảo hiểm khiêm tốn
nghiện rượu nghiện rượu
nồng độ cồn đánh dấu rượu
nghiện rượu cồn
nghiện rượu nghiện rượu
tham dự báo cáo tuyên bố của bác sĩ bác sĩ
hưởng thụ hưởng
máu mẫu máu
chính sách thanh toán bằng tiền mặt với một khoản thanh toán tiền bảo hiểm
viêm mãn tính viêm mãn tính
tuyên bố giải quyết bồi thường
Phòng Bồi thường tuyên bố bộ phận
tuyên bố từ chối loại trừ
hồ sơ lái xe sạch sạch hồ sơ lái xe
rủi ro được bảo hiểm rủi ro được bảo hiểm
ứng dụng bảo hiểm áp dụng bảo hiểm
yêu cầu bảo hiểm bồi thường bảo hiểm
bảo hiểm bảo hiểm
bồi thường bảo hiểm bồi thường bảo hiểm
bảo lãnh phát hành bảo hiểm bảo lãnh phát hành
người có bảo hiểm bảo hiểm
quyền lợi bảo hiểm quan tâm bảo hiểm
nguy cơ rủi ro được bảo hiểm tham gia bảo hiểm
tổng số tiền bảo hiểm được bảo hiểm
giá trị bảo hiểm khoản rào Điều khoản
giá trị bảo hiểm giá trị bảo hiểm
bảo hiểm trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm
tuổi thọ trung bình Tuổi thọ
bảo hiểm nhân thọ nhóm bảo hiểm nhân thọ nhóm
bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm nhân thọ
khách hàng trung thành thuê bao trung thành
trợ cấp y tế trợ cấp y tế
lịch sử lịch sử y tế
bảo hiểm y tế bảo hiểm y tế
Biết Uống Một vừa uống vừa phải
kỷ lục xe Lái xe Ghi
nhấm nháp xung quanh các cạnh trên thận trọng ngà ngà say
bảo hiểm bắt buộc bảo hiểm bắt buộc
tai nạn bất ngờ
chi phí bảo hiểm y tế bảo hiểm y tế
tuyên bố cái chết của tuyên bố cái chết
lái xe dưới ảnh hưởng của rượu lái xe
lái xe trong khi say rượu lái xe
cạnh nhà nước say
tăng men gan cao men gan
số tiền mặt của bảo hiểm mệnh giá của chính sách
Giấy chứng nhận sức khỏe Giấy chứng nhận sức khỏe
cơ sở y tế cơ sở y tế
Bảo hiểm y tế bảo hiểm y tế
uống nhiều rượu nhiều rượu
viêm gan C Viêm gan C
phí bảo hiểm cao hơn điểm cơ bản permiums cơ sở cao hơn
được bồi thường người chấp nhận bồi thường
indemnitor bù người
quy định bồi thường khoản tiền bồi thường
Trách nhiệm bồi thường trách nhiệm
quyền lợi bảo hiểm quyền lợi bảo hiểm
bảo hiểm y tế không bảo lãnh phát hành phi y tế
vấn đề về gan không đặc hiệu viêm gan phổ biến
bảo hiểm thường trực bảo hiểm thường trực
sức khỏe của người đối với sức khỏe con người
thương tích số vật lý
xác định các vấn đề để xác định vấn đề
các khái niệm về khái niệm tổng hợp được chia sẻ
chết sớm chết sớm
mức phí bảo hiểm mức phí bảo hiểm
phí bảo hiểm
nguyên tắc nguyên tắc bồi thường thiệt hại bồi thường
chủ động để có được phí bảo hiểm giảm các biện pháp trước để giảm phí bảo hiểm
khả năng xác chết của cái chết
tín hiệu lá cờ đỏ nguy hiểm
phân tích rủi ro Phân tích rủi ro
Quản lý rủi ro quản lý rủi ro
kế hoạch rủi ro tổng hợp tập trung vào các chương trình nguy hiểm
bảo hiểm bệnh hiểm ốm đau
đưa ra các bảo hiểm mua bảo hiểm
bảo lãnh phát hành bảo hiểm
cái chết không đúng lúc của tử vong sớm
toàn bộ bảo hiểm nhân thọ toàn bộ bảo hiểm nhân thọ

Xem thêm dịch vụ thiết  kếHóa đơn VAT

Phạm Dương Châu –Tiengtrung.vn
CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội ĐT : 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585
CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 ) ĐT : 09.8595.8595
KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :
http://tiengtrung.vn/lop-hoc-tieng-trung-online
KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :
http://tiengtrung.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-1
BỘ TÀI LIỆU HỌC TIẾNG TRUNG :
https://www.facebook.com/trungtamtiengtrung.vn/posts/1312880868784627
Mua sách 500k được tặng khóa boya 1 và 301 câu đàm thoại TRỊ GIÁ 1.400.000 VND

DMCA.com Protection Status